מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

לא כל מה שהתורה התירה זה רצון ה' | פרשת כי - תצא

ע"י: הרב אביגדור נבנצל