מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

עבודת ה' בשמחה | פרשת כי - תבוא

ע"י: הרב אביגדור נבנצל