מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

״ לא להתרחק לגמרי מרשעים״ | פרשת לך לך

ע"י: הרב אביגדור נבנצל