מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

חסד או ביקורת על אברהם ״| פרשת וירא

ע"י: הרב אביגדור נבנצל