מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

שמות בני ישמעאל על פי הדרש | פרשת חיי שרה

ע"י: הרב אביגדור נבנצל