מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

וישקף אבימלך בעד החלון - חלון דחכמתא | פרשת תולדות

ע"י: הרב אביגדור נבנצל