מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

״ומלכים מחלציך ייצאו״ | פרשת וישלח

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל