מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

עבודת הימים האחרונים, התרחקות מתרבות סותרת

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר