מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

״אשר בחר בנו״ - שיחה לקראת הבחירות| לבניינה של תורה לפרשת לך לך

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר