מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

אחרי הבחירות- ישראל לאן | לבניינה של תורה לפרשת וירא

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר