מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

גודל ערכה של תפילה בבית המדרש | לבניינה של תורה לפרשת חיי שרה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר