מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

מחאה על שילוב הבנות בקק״ש | לבניינה של תורה לפרשת תולדות

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר