מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

בעקבות הרצח במעבר חצייה - התרחקות מתרבות הגויים |לבניינה של תורה לפרשת ויצא

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר