מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » הספדים

ספד לראש ישיבת הר המור הרב מרדכי שטרנברג זצ"ל | לקראת היציאה ללוויה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר