מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » ערב התעוררות והכנה לראש השנה עם המלחין הרב הלל פלאי

חמול על מעשיך | הרב הלל פלאי | ישיבת הכותל תשפ"ג

ע"י: הרב הלל פלאי