מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » ערב התעוררות והכנה לראש השנה עם המלחין הרב הלל פלאי

רצה ה' | ותחזינה | ויתנו לך כתר מלוכה | הרב הלל פלאי | ישיבת הכותל תשפ"ג

ע"י: הרב הלל פלאי