מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מסילת ישרים

5 דקות במסילת ישרים | התורה כתבלין ליצר הרע

ע"י: הרב יהושע טשרנפסקי