מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » הלכות שבת

שיעור פתיחה בהלכות שבת - מסלול 'צורבא לדרבנן' לבוגרי ישיבת הכותל

ע"י: הרב אבנר ששר