מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » ראש השנה

שתיקתו של יונה | שיעור לראש השנה | הרב אברהם ריבלין שליט"א

ע"י: הרב אברהם ריבלין