מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

חטא דור הפלגה

ע"י: הרב אברהם ריבלין