מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

ארבע קושיות בניסיון של אברהם במצרים

ע"י: הרב אברהם ריבלין