מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

מידת החסד של רבקה

ע"י: הרב אברהם ריבלין