מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

ניסיון יעקב בפרשת הברכות

ע"י: הרב אברהם ריבלין