מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

מכירת יוסף לא היה ולא נברא והקשר לחנוכה

ע"י: הרב אברהם ריבלין