מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

״ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה״

ע"י: הרב אברהם ריבלין