מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

הלכות שבת א

ע"י: הרב חננאל אלרן