מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

שבת ב

ע"י: הרב חננאל אלרן