מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

שבת ג

ע"י: הרב חננאל אלרן