מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

הלכות שבת ד

ע"י: הרב חננאל אלרן