מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

הלכות שבת ה

ע"י: הרב חננאל אלרן