מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

הלכות שבת ח - מצוות תוספת שבת חלק א

ע"י: הרב חננאל אלרן