מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

הלכות שבת ט - מצוות תוספת שבת חלק ב

ע"י: הרב חננאל אלרן