מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

הלכות שבת י - כניסה ויציאת השבת חלק א

ע"י: הרב חננאל אלרן