מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

הלכות שבת יא - כניסה ויציאת השבת חלק ב

ע"י: הרב חננאל אלרן