מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית
תורה ופרשת שבוע » אור החיים הקדוש

מדוע שמעון ולוי הרגו את כל אנשי העיר, מה הם אשמים??

ע"י: ר' זיו ארזי