מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית
תורה ופרשת שבוע » אור החיים הקדוש

'וישב יעקב' - מידת הצדיקים או חטא נורא??

ע"י: ר' זיו ארזי