מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית
תורה ופרשת שבוע » אור החיים הקדוש

מדוע יעקב ומשפחתו לא חזרו ארצה אחרי שנגמר הרעב במצרים??

ע"י: ר' זיו ארזי