מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות
תורה ופרשת שבוע » אור החיים הקדוש

מדוע לרמות את המצרים??

ע"י: ר' זיו ארזי