מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות
תורה ופרשת שבוע » אור החיים הקדוש

'לא שמעו' מפני 'שלא היו בני תורה'!

ע"י: ר' זיו ארזי