מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

ערכו של תלמיד חכם |לבניינה של תורה לפרשת ויגש

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר