מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

קדושת בית המדרש" |לבניינה של תורה לפרשת שמות

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר