מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

ימי השובבי"ם |לבניינה של תורה לפרשת וארא

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר