מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

תיקון האדם - עמל | לבניינה של תורה לפרשת בא

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר