מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

תפילת הודיה על הגשמים | לבניינה של תורה לפרשת בשלח

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר