מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

״כוונה לשם שמיים״ | פרשת וישב

ע"י: הרב אביגדור נבנצל