מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

על מה צמים בעשרה בטבת | פרשת ויחי

ע"י: הרב אביגדור נבנצל