מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

להיות דומה ליוצר| פרשת בשלח

ע"י: הרב אביגדור נבנצל