מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » אורות מהכותל
תורה ופרשת שבוע » שמות

אורות מהכותל לקראת שבת | חובת השעה בנין קומה רוחנית גבוהה | לפרשת שמות

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר