מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

לראות בטובתו של חבירו | שיעור לפרשת וארא

ע"י: הרב אברהם ריבלין