מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

דם מילה ודם פסח | שיעור לפרשת בא

ע"י: הרב אברהם ריבלין